Întreaga zonă aparţine aproape în exclusivitate domeniului montan şi anume, arealului Munţilor Retezat şi Şureanu, care se înscrie în tabloul potenţialului turistic de o mare complexitate, diversitate şi atractivitate peisagistică, ceea ce se reflectă în structura şi valoarea acestuia.
Valoarea peisagistică şi atractivitatea locurilor sunt date de structura geologică exprimată prin formele de relief montan diferite ca înfăţişare, de caracteristicile şi densitatea reţelei hidrografice (văi înguste, versanţi abrupţi) şi de fondul forestier care ocupă cea mai mare parte din suprafaţă.
În arealul celor trei comune, Baru Mare, Pui, Sălaşu de Sus şi Băniţa (Munţii Retezat şi Şureanu) se află:

zone cu valoare peisagistică deosebită
17 arii protejate de interes naţional
Construcţii istorice
Edificii religioase.
Edificii culturale
Peşteri
Monumente tehnico-economice cu valoare turistică